دسته‌بندی نشده

دستگاه بوم وستون سازه

دستگاه های جوشکاری بوم و ستون برای جوشکاری انواع سازه های H و BOX ، برجها ، سازه های دریایی و سازه های سوله ها با استفاده از سیستم های جوشکاری اتومات و نیمه اتومات طراحی گردیده اند. همچنین از این دستگاه برای اتصال ( جوشکاری ) شل های بزرگ بهمراه گرداننده های مخصوص H و BOX این شرکت مورد استفاده قرار می گیرند . از این دستگاه برای جوشکاری قطعات خمیده و یا برای جوشکاری مسیر مستقیم و طولانی استفاده می شود .

Constructed Weston Canvas Machine

Boom and column welding machines are designed for welding of all types of H and BOX structures, towers, structures, and structures of niches using automatic and semi-automatic welding systems. It is also used to connect large flush welds to the company’s special H and BOX handlers. This device is used for welding of bent joints or for direct and long straight wire welding.

ویژگی :

⦁ ستون ثابت به استحکام بالا
⦁ کنترل دائم هد جوشکاری توسط ریموت کنترل دستگاه
⦁ قابلیت جوشکاری خطی ابه صورت عرضی و طولی
⦁ قابلیت تغییر سرعت حرکت بوم
⦁ دکل با مکانیزم ضد سقوط
⦁ وزنه تعادل
⦁ دارای دو عدد کشویی عمودی بر یکدیگر بر روی کلگی دستگاه جهت تنظیم اولیه هد جوشکاری
⦁ دارای سیستم بازیافت پودر
⦁ قابلیت نصب گرمکن پودر

:Property
Fixed column to high strength ⦁
Permanent control of welding heads by remote control device ⦁
Ability to linear and longitudinal linear welding ⦁
Ability to change the canvas movement speed ⦁
Mast with anti-collapse mechanism ⦁
Balance Weight ⦁
There are two vertical sliders on each other on the hinges for initial adjustment of the welding head ⦁
• Powder recycling system ⦁
The ability to install a powder heater ⦁