دسته‌بندی نشده

دستگاه جوش دروازه ای

جهت انجام سریع و با کیفیت جوشکاری تیر ورق ، باکس و سازه های فلزی میتوان از این دستگاه استفاده کرد .ه توسط این دستگاه کیفیت جوشکاری و همچنین سرعت تولید افزایش می یابد.

Gate welding machine

This machine can be used for quick and high-quality welding of sheet metal, metal box and metal structures.Which is increased by this welding machine as well as the speed of production .

 ویژگی :

⦁ جوشکاری دو طرف قطعه کار بطور همزمان
⦁ عدم دفرمگی و پیچش قطعه کار پس از جوش
⦁ سرعت بالای جوشکاری و تولید محصول در کوتاه ترین زمان
⦁ حرکت طولی دستگاه بر روی ریل بدون محدودیت ابعادی
⦁ دارای 4 سنسور رد یاب خط جوش
⦁ دارای سازه و قطعات مستحکم جهت استفاده در محیط های خشن ، مورد انتظار در صنایع مرتبط با جوشکاری
⦁ قابلیت جوشکاری قطعات کوچک و بزرگ از حداقل عرض بال 5 سانتی متر تا 180 سانتی متر و ارتفاع جان از10 سانتی متر تا 2 متر
⦁ قابلیت جوشکاری در حالتهای 1F و 2 F
⦁ توانایی جوشکاری عرضی ( جهت سازه های باکس)
⦁ توانایی جوش الکترو اسلک
⦁ دارای تابلو کنترل با پنل جداگانه برای هر هد جوش با قابلیت تنظیم ارتفاع
⦁ دارای سیستم بازیافت پودر
⦁ قابلیت تنظیم سرعت حرکت دستگاه بروی ریل
⦁ قابلیت تنظیم سرعت حرکت عمودی بوم ها جهت جوشکاری الکترو اسلک
⦁ قابلیت تنظیم سرعت حرکت هد جوشکاری عرضی سازه ها

:Property
Welding both sides of the work piece simultaneously ⦁
Unreachability and twisting of the work piece after boiling ⦁
High speed welding and product production in the shortest time ⦁
Longitudinal motion of the machine on a non-dimensional rails ⦁
Has 4 boiling line detector sensors ⦁
Strong structures and components for use in rough environments expected in the welding industry ⦁
Ability to weld large and small pieces of minimum width of 5 cm to 180 cm and height of life from 10 cm to 2 m ⦁
Welding capabilities in 1F and 2F modes ⦁
Weld ability (for box structures) ⦁
Electro Slack welding ability ⦁
Has a control panel with a separate panel for each head with adjustable height ⦁
Powder recycling system ⦁
Ability to adjust the speed of the device on the rails ⦁
Ability to adjust the vertical speed of the canvas for electro-slack welding ⦁
Ability to adjust the speed of the head of the welding head of the structures ⦁