دسته‌بندی نشده

دستگاه فلنج فیسینگ

دستگاه فلنج فیسینگ برای انجام عملیات ماشینکاری برروی فلنج های که از نظراقتصادی و همچنین ماشینکاری بر روی ماشین تراش های معمولی مرقوم به صرفه نیست استفاده میگردد.و همچنین برای فلنج های که مشکل لجستیکی دارند و امکان جابجایی و جدا سازی آن از روی تجهیز اصلی نمی باشد. همچنین می تواند به عنوان یک دریل بر روی فلنج استفاده نمود. دستگاه فلنج فیسینگ برای انجام عملیات فرز کاری و پله تراشی نیز می باشد.این دستگاه قابلیت کار به صورت افقی و عمودی در هر موقعیت و برای هر نوع سطح در انواع مختلف را نیز دارد.در این دستگاه امکان افزایش سرعت چرخش در ریموت کنترل دستگاه در اختیار اپراتور می باشد.

Flange facing machine

The flange forging machine is used for machining on flanges which are not economical as well as machining on ordinary machined lathes. It is also used for flanges that have a logistical problem and can not be displaced or detached from the original equipment. Be It can also be used as a drill on a flange. The flange is also used for milling and stepping operations. The machine also has the ability to work horizontally and vertically in any position and for any type of surface in different types. The device can increase the speed of rotation in the remote control of the device Available to the operator.

 ویژگی:
⦁ قابلیت نصب هد فرز بجای رنده بند
⦁ سیستم نیروی محرکه هیدرولیک وگیربکسهای هیدرولیکی
⦁ ایستایی وایمنی بالای دستگاه در حین کار
⦁ قابلیت نصب آسان وسریع وبا دقت دستگاه برروی شلها
⦁ بدون لرزش وارتعاش در حین بار برداری وماشینکاری با کیفیت سطح بالا
⦁ کاربری و اپراتوری بسیار آسان
⦁ سازه ای بسیار مستحکم

:Property
Ability to install a head mill instead of a screwdriver ⦁
Hydraulic propulsion system and hydraulic gearboxes ⦁
Standing and safety above the machine during operation ⦁
Easy to install, and with the precision of the device on the shell ⦁
No vibration during loading and high-quality machining ⦁
User and operator are very easy ⦁
A very strong structure ⦁