دسته‌بندی نشده

دستگاه مونتاژ BOX

شرکت رهاورد سازه اراک برای مشکل متداول مونتاژ تیرها و سازه های فلزی راه حل منحصر به فردی ارائه داده است .مزیت بارز دستگاه مونتاژ BOX شركت رهاورد سازه اراک ایمنی بالای کارکنان و سرعت کار مونتاژ قطعات تیرها در طول فرآیند مونتاژ می باشد.از دیگر مزایای این دستگاه صرفه جویی قابل توجه در زمان مونتاژ به سادگی فشار دادن یک دکمه می باشد .

BOX assembling machine

Arak Resource Company has a unique solution to the common problem of assembly of beams and metal structures. The prominent feature of the BOX assembly plant is the high level of safety of personnel and the speed of assembly of beams during the assembly process. Other benefits This is a remarkable saving device at the time of assembly by simply pressing a button.

ویژگی : 
⦁ بارگذاری روی دستگاه با ابعاد مختلف
⦁ تحمل بار از 1 تا 20 تن در مدل های مختلف
⦁ سرعت در تولید بدون نیاز به جابجایی
⦁ از نظر ابعادی کم حجم ولی قدرتمند
⦁ قابلیت مونتاژ BOX
⦁ قابلیت کارگیر قطعات با ابعاد مختلف و طولهای متفاوت
⦁ مناسب برای تمام محیط های کارگاهی
⦁ مناسب برای انواع سازه های فلزی با مقاطع و شکل های متفاوت

Property:
Load on various dimensions •
Load bearing from 1 to 20 tons in different models •
Speed in production without the need for movement •
In terms of compact but powerful dimensions •
BOX assembly capability •
Ability to work parts with different dimensions and different lengths •
Suitable for all workshop environments •
Suitable for a variety of metal structures with different sections and shapes •