دسته‌بندی نشده

دستگاه مونتاژ H

شرکت رهاورد سازه اراک برای مشکل متداول مونتاژ تیرها و سازه های فلزی راه حل منحصر به فردی ارائه داده است .مزیت بارز دستگاه مونتاژ H شركت رهاورد سازه اراک ایمنی بالای کارکنان و سرعت کار مونتاژ قطعات تیرها در طول فرآیند مونتاژ می باشد.از دیگر مزایای این دستگاه صرفه جویی قابل توجه در زمان مونتاژ به سادگی فشار دادن یک دکمه می باشد .

H assembling machine

Arak Resource Company has a unique solution to the common problem of assembly of beams and metal structures. The prominent feature of the H assembly plant is the high level of safety of personnel and the speed of assembly of beams during the assembly process. Other benefits This is a remarkable saving device at the time of assembly by simply pressing a button.

ویژگی :
⦁ بارگذاری روی دستگاه با ابعاد مختلف
⦁ تحمل بار از 1 تا 20 تن در مدل های مختلف
⦁ سرعت در تولید بدون نیاز به جابجایی
⦁ از نظر ابعادی کم حجم ولی قدرتمند
⦁ قابلیت مونتاژ H
⦁ قابلیت کارگیر قطعات با ابعاد مختلف و طولهای متفاوت
⦁ مناسب برای تمام محیط های کارگاهی
⦁ مناسب برای انواع سازه های فلزی با مقاطع و شکل های متفاوت

:Property
Load on various dimensions •
Load bearing from 1 to 20 tons in different models •
Speed in production without the need for movement •
In terms of compact but powerful dimensions •
H assembly capability •
Ability to work parts with different dimensions and different lengths •
Suitable for all workshop environments •
Suitable for a variety of metal structures with different sections and shapes •