دسته‌بندی نشده

دستگاه هونینگ

دستگاه هونینگ برای انجام عملیات سنگ زنی داخل لوله های تراش خورده بلند می باشد، که در صنایع نفت و گاز و تجهیزات درون چاهی که نیاز به صافی سطح بالا دارد استفاده میگردد. دستگاه هونینگ برای انجام عملیات سنگ زنی سیلندر های هیدرولیک نیز استفاده میگردد. این دستگاه قابلیت تولید به صورت افقی و عمودی را دارد. در این دستگاه امکان افزایش سرعت چرخش در صفحه کنترل دستگاه به صورت HMI در اختیار اپراتور می باشد.

Honing machine

Huning machine is used for grinding operations inside high-cut laminate pipes, which is used in oil and gas industry and equipment inside a well that requires high level fineness. Huning machine is also used for grinding hydraulic cylinders. This device can be produced horizontally and vertically. The device allows the operator to increase the rotational speed on the control panel of the device as HMI.

ویژگی:
⦁ قطر داخلی قطعه کار ، با توجه به نیاز مشتری طراحی میگردد.
⦁ مجهز به سیستم افزایش قطر ابزار به منظور بار دهی بادقت بالا ( بال اسکرو )
⦁ دارای ریل های فولادی سختکاری و سنگ زده شده
⦁ دارای سیستم کنترل مجهز به PLC & HMI
⦁ مجهز به سیستم تنظیم سرعت رفت و برگشت ابزار
⦁ مجهز به گاردان جهت هم محور نمودن ابزار و قطعه کار
⦁ مجهز به سیستم تنظیم سرعت دوران ابزار

:Property
The inner diameter of the work piece is designed according to the customer’s requirements ⦁
Equipped with a tool for increasing the diameter of the tool for high precision loading (wing screw) ⦁
Made of hardened and stoned steel rails ⦁
Has a PLC & HMI control system ⦁
Equipped with instrument speed adjustment system ⦁
Equipped with a guard to coordinate tool and work piece ⦁
Equipped with the Instrument Speed Control System ⦁