دسته‌بندی نشده

دستگاه گرداننده های H و باکس

شرکت رهاورد سازه اراک برای مشکل متداول چرخاندن و موقعیت دادن به تیرها و سازه های فلزی راه حل منحصر به فردی ارائه داده است .مزیت بارز دستگاه H rotator شركت رهاورد سازه اراک ایمنی بالای کارکنان به دلیل حذف نیاز به جرثقیل سقفی برای موقعیت دهی و چرخاندن تیرها در طول فرآیند جوشکاری می باشد.از دیگر مزایای این دستگاه صرفه جویی قابل توجه در زمان چرخاندن تیر به سادگی فشار دادن یک دکمه می باشد .

Box & H Roller

Arak Company has provided a unique solution for the common problem of turning and positioning steel beams and steel structures. The characteristic feature of the H rotator company is the Arak company’s high level of safety for personnel due to the need to remove the need for a crane for positioning and rotation. Beams are in the process of welding. Another advantage of this device is a significant saving when turning the beam by simply pressing a button.

ویژگی :
⦁ چرخش 360 درجه قطعات بدون نیاز به جرثقیل
⦁ تحمل بار از 1 تا 20 تن در مدل های مختلف
⦁ سرعت در تولید بدون نیاز به جابجایی
⦁ از نظر ابعادی کم حجم ولی قدرتمند
⦁ قابلیت کنترل سرعت چرخش
⦁ قابلیت کارگیر قطعات با ابعاد مختلف و طولهای متفاوت
⦁ مناسب برای تمام محیط های کارگاهی
⦁ مناسب برای انواع سازه های فلزی با مقاطع و شکل های متفاوت
⦁ توانایی چرخاندن بارهای نامتقارن

:Property
360 ° rotation of parts without the need for a crane ⦁
Load bearing from 1 to 20 tons in different models ⦁
Speed in production without the need for movement ⦁
In terms of compact but powerful dimensions ⦁
Rotation speed control ⦁
Ability to work parts with different dimensions and different lengths ⦁
Suitable for all workshop environments ⦁
Suitable for a variety of metal structures with different sections and shapes ⦁
Ability to rotate asymmetric loads ⦁