دسته‌بندی نشده

مجموعه گرداننده های خود تنظیم

این دستگاه دارای طراحی مطمئن به منظور انجام سریع بارگذاری با قطرهای مختلف در کوتاه ترین زمان است .به گونه ای که هنگام بارگذاری نیازی به جابجایی گوشواره ها و اندازه کردن آن با مخزن نیست زیرا بطور اتوماتیک مجموعه گوشواره ها خود به خود با مخزن تنظیم میشود.

Roller bed Self-adjusting

This device has a robust design for fast loading with different diameters in the shortest time. In such a way that when loading, it is not necessary to move the earrings and measure it with the tank because automatically the set of earrings is automatically adjusted to the tank.

ویژگی :
⦁ استفاده از 8 عدد چرخ در یک مجموعه
⦁ استفاده از 2 موتور و گیربکس بر روی یک مجموعه
⦁ دارای ارتفاع کم و شاسی بسیار مستحکم
⦁ طراحی مناسب شاسی برای استفاده در کارگاههای با کف و زیر سازی نامناسب
⦁ استفاده از اینورتر برای کنترل دقیق سرعت دو موتور
⦁ دارای ریموت کنترل 6 متری

:Property
Use 8 wheels in one set ⦁
Use 2 engines and gearboxes on a set ⦁
Has a low height and a very sturdy chassis ⦁
Suitable chassis design for use in inadequate floor and flooring workshops ⦁
Use an inverter to accurately control the speed of two engines ⦁
A 6 meter remote control ⦁