whats app logo

دستگاه جوش دروازه ای

جهت انجام سریع و با کیفیت جوشکاری تیرورق، باکس و سازه های فلزی میتوان از این دستگاه استفاده کرد. که توسط این دستگاه کیفیت جوشکاری و همچنین سرعت تولید افزایش می یابد

 

ویژگی ها : 

  • جوشکاری دو طرف قطعه کار بطور همزمان
  • کاهش دفرمگی و پیچش قطعه کار پس از جوشکاری
  • سرعت باالی جوشکاری و بدون محدودیت در طول قطعه کار
  • دارای 2 کلگی جوش مجزا با قابلیت جوشکاری SAW وGMAW
  • دارای سازه مستحکم جهت استفاده در محیـط های خشن ، مورد انتظار در صنایـــــع مرتبط با جوشکاری
  • قابلیت جوشکاری در حالتهای1F و 2F

طراحی و توسعه از آواندا