whats app logo

پرس افقی مونتاژ چرخ قطار

پرس های افقی شرکت رهاورد این قابلیت را دارند تا تمام قطعات موجود بر روی محورهای چرخ قطار شامل چرخ ها، صفحات ترمز و چرخ دنده ها را مونتاژ و دمونتاژ کنند. همچنین محصولات متعدد این شرکت میتواند طیف وسیعی از نیازهای مشتریان را در زمینه های تولید و تعمیر و نگهداری برآورده سازد.

طراحی و توسعه از آواندا