دسته‌بندی نشده

میز پوزیشنر زاویه گیر

گاها در بعضی کارگاهها قطعاتی با اشکال هندسی مختلف ، برای انجام جوشکاری و یا دیگر عملیات صنعتی نیاز به چرخش در جهات مختلف و قرار گرفتن در زوایای مختلف را دارند تا بتوان عملیات جوشکاری را به طور یکنواخت و با یک سرعت مناسب و دقیق انجام داد . به همین خاطر دستگاه پوزیشنر زاویه گیر ساخت شرکت رهاورد سازه اراک توانایی سرعت بخشیدن و انعطاف پذیری بالایی را در این رابطه دارا است .

Angle grinder

Occasionally, in some workshops, pieces with different geometric shapes require rotation in different directions and in different angles to perform welding or other industrial operations so that welding operations can be carried out uniformly and at an accurate and accurate speed. Due to this, the angular positioning device of Rahavard Sazeh Arak company has the ability to accelerate and have a high flexibility in this regard.

ویژگی : 
⦁ قابلیت نصب قطعاتی با وزن 350 کیلوگرم تا 10000 کیلوگرم در مدل های مختلف
⦁ قابلیت کنترل سرعت گردشی توسط اینورتر
⦁ قابلیت زاویه گیری از 0 درجه در حالت افق تا 135 درجه
⦁ قفل خودکار پس از تنظیم زاویه دلخواه
⦁ دارای صفحه مدرج با شیار T جهت نصب أسان قطعات
⦁ دارای سازه ای سبک و قابل حمل و جابجایی آسان
⦁ دارای ریموت کنترل از راه دور

:Property
Ability to install parts weighing 350 kg to 10,000 kg in different models ⦁
Ability to control the speed of the inverter ⦁
Ability to angle from 0 degrees horizontally to 135 degrees ⦁
Automatic lock after setting the desired angle ⦁
A plate with a groove T for mounting the parts ⦁
Lightweight, portable and easy to move ⦁
Remote control remote control ⦁