دسته‌بندی نشده

گرداننده های مونتاژوجوش مخازن

در تولید مخازن با طول ها و قطر های مختلف نیازمند دقت و سرعت در مونتاژ شلها با هم و یا مونتاژ عدسی به شل می باشد. که بیشترین انرژی و وقت صرف چنین کاری میگردد. شرکت رهاورد سازه اراک در راستای اهداف تولید ماشینآلات در مسیر نیاز مشتریان در صدد طراحی و تولید این دستگاه خاص و کارآمد قرار گرفت تا بتوان توسط این دستگاه دغدغه شرکتهای مخزن ساز را در خصوص مونتاژ به پایین ترین درجه ممکن برساند.

Assembly and welding boilers

In the production of reservoirs of different lengths and diameters, it requires precision and speed in the assembly of the shells together or the assembly of the lens to the loose. It takes the most energy and time to do this.
In order to meet the production needs of the machines, Astra Co., in order to meet the needs of customers, is planning to design and manufacture this special and efficient machine, in order to be able to reduce the concern of the tank companies regarding assembly to the lowest possible level.

 ویژگی :
⦁ قابلیت استفاده از گرداننده ها با ظرفیت های مختلف در ساخت این دستگاه
⦁ استفاده از سیستم هیدرولیک جهت کنترل عملیات مونتاژ
⦁ عدم محدودیت در قطر با توجه به نیاز مشتری
⦁ عدم محدودیت در طول مخزن در هنگام مونتاژ
⦁ قابلیت نصب و استفاده آسان در هر نوع محیط کارگاهی
⦁ استفاده از چرخ های با روکش پلی یورتان برای چرخش مخازن حساس به آسیب جداره خارجی
⦁ پایین آوردن تعداد نیروی انسانی مورد نیاز هنگام مونتاژ
⦁ داشتن ضریب ایمنی بالا در هنگام کار
⦁ قابلیت جابجایی شل ها در هنگام مونتاژ در راستای عمودی و افقی

 : Property
Ability to use drivers with different capacities to make this device ⦁
Use of hydraulic system to control assembly operations ⦁
No Limit in Qatar according to customer requirements ⦁
No constraint during assembly during assembly ⦁
Easy to install and easy to use in any kind of workspace ⦁
Use of polyurethane coating wheels for rotating tanks sensitive to external wall damage ⦁
Reducing the number of manpower required during assembly ⦁
Having a high safety factor when working ⦁
Ability to move the shells during assembly in vertical and horizontal direction ⦁