whats app logo

پرس افقی مونتاژ چرخ قطار

پرس های افقی شرکت هاورد این قابلیت را دارند تا تمام قطعات موجود بر روی محورهای چرخ قطار شامل چرخ ...

دستگاه پرس بانداژ چرخ قطار

این دستگاه تعویض رینگ خارجی قطار را برای چرخ های بانداژی امکان پذیر می کند. تجهیز مورد نظر عملیات...

دستگاه جوشکاری چرخ قطار

به منظور سرعت بخشیدن در تعمیر و ترمیم آسیب دیده قطار ها و دیگر صنایع ریلی، شرکت رهاورد سازه اراک ...

دستگاه جوش دروازه ای

دستگاه جوش دروازه ای

جهت انجام سریع و با کیفیت جوشکاری تیرورق، باکس و سازه های فلزی میتوان از این دستگاه استفاده کرد. ...

دستگاه H صاف کن هیدرولیکی

در تولید سازه های فلزی با مقاطع H و I ، با فرآیند جوشکاری این مقاطع دچار اعوجاج می گردند، لذا جهت...

دستگاه گرداننده H

دستگاه گرداننده H

شـرکت رهـاورد سـازه ارا ک بـرای مشـکل متـداول چرخانـدن و موقعیـت دادن بـه تیرهـا و سـازه هـای فلـ...

گرداننده مخزن فیت آپ

گرداننده فیت-آپ

در تولید مخازن با طول ها و قطرهای مختلف نیازمند دقت و سرعت در مونتاژ شلها با هم و یا مونتاژ عدسی ...

گرداننده معمولی

سـری گرداننـده هـای معمولـی محـدوده وسـیعی از قطـر هـای مخـازن را در بـر میگیـرد. فاصلـه بیـن گوش...

میز گردان

میز گردان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپ...

canvas and column

بوم و ستون

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپ...

طراحی و توسعه از آواندا